Language & Currency

NEXY

Sale
ลูกปิงปองไร้รอยต่อ NEXY 3 ดาว 40+ 12 ลูก ( 1 โหล )

ลูกปิงปอง Nexy ประเภทไร้รอยต่อ คุณภาพดี ลูกปิงปองพลาสติค ไร้รอยต่อ สีขาว 3 ดาว ขนาด 40+ลูกกลม แ.....

480.00บาท 800.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง NEXY รุ่น ARIRANG

ข้อมูลไม้ปิงปอง NEXY รุ่น Arirangไม้ปิงปอง Nexy รุ่น Arirang เป็นไม้ปิงปองสอดไส้คาร์บอน ที่มีจุ.....

4,200.00บาท 5,250.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง NEXY รุ่น CALIX

ไม้ปิงปอง Nexy รุ่น Calix เป็นไม้ปิงปองที่ทำให้คุณสามารถตีลูกปิงปองได้อย่างนุ่มนวล และมีความคล่องตัว.....

4,760.00บาท 5,950.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง NEXY รุ่น COLOR

ไม้ปิงปอง NEXY รุ่น COLOR ได้รับการพัฒนามา 1 ปีกว่า การผลิตไม้ปิงปองรุ่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ไม้ปิงปอ.....

2,240.00บาท 2,800.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง NEXY รุ่น DEXTER

ไม้ปิงปอง NEXY รุ่น Dexter เป็นไม้ปิงปองที่ทำจากเนื้อไม้ Hinoki 5 ชั้น ชั้นนอกของ Hinoki จะมีความหนา.....

2,240.00บาท 2,800.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง NEXY รุ่น LAUREL

ข้อมูลไม้ปิงปอง NEXY รุ่น LAURELไม้ปิงปอง NEXY รุ่น LAUREL หนา 9 มม. ผลิตมาจากไม้ปิงปอง hi.....

5,250.00บาท 6,200.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง NEXY รุ่น OSCAR

ไม้ปิงปอง Nexy รุ่น Oscar เป็นไม้ปิงปองที่สามารถเทียบกับไม้ปิงปอง ไม้อื่นที่ใช้ส่วนผสมของ Arylate Ca.....

3,360.00บาท 4,200.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง NEXY รุ่น SPARTAGUS

ไม้ปิงปอง Nexy รุ่น Spartacus เป็นไม้ปิงปองที่พัฒนามามากกว่า 1 ปี โดยเป็นไม้ปิงปองที่มีเอกลักษณ์ ใช้.....

3,080.00บาท 3,850.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง NEXY รุ่น SPEAR

ไม้ปิงปอง Nexy รุ่น Spear เป็นไม้ปิงปองที่ผลิตออกมาเพื่อเพิ่มความสามารถในการควบคุมลูก สำหรับนักปิงปอ.....

1,680.00บาท 2,100.00บาท