Language & Currency

NEXY

Sale
ยางปิงปอง NEXY รุ่น KARIS M (Made In Japan)

ยางปิงปอง NEXY รุ่น KARIS M (Made In Japan)ยางปิงปอง Nexy รุ่น Karis M ยางปิงปองที่ถูกออกแบบมาสำหรับ.....

1,250.00บาท 2,500.00บาท
Sale
ยางปิงปอง Nexy รุ่น Karis M (Made In Japan) + Kokutaku 007 Pro Selected (เลือกความแข็งได้)

ยางปิงปอง Nexy รุ่น Karis M (Made In Japan) + Kokutaku 007 Pro Selected (เลือกความแข็งได้)แพ็คคู่ ยา.....

1,380.00บาท 3,150.00บาท
Sale
ยางปิงปอง NEXY รุ่น KARIS M+ (Made In Japan)

ยางปิงปอง NEXY รุ่น KARIS M+ (Made In Japan)ยางปิงปอง Nexy รุ่น Karis M+ ยางปิงปองที่ถูกออกแบบมาสำหร.....

1,250.00บาท 2,500.00บาท
Sale
ยางปิงปอง Nexy รุ่น Karis M+ (Made In Japan) + Kokutaku 007 Pro Selected (เลือกความแข็งได้)

ยางปิงปอง Nexy รุ่น Karis M+ (Made In Japan) + Kokutaku 007 Pro Selected (เลือกความแข็งได้)แพ็คคู่ ย.....

1,380.00บาท 3,150.00บาท
Sale
รองเท้าปิงปอง Nexy รุ่น Axis

รองเท้าปิงปอง Nexy รุ่น Axisรองเท้าปิงปอง Nexy แบรนด์เกาหลี รุ่น Axis รองเท้าที่ Joo Se Hyuk นักปิงป.....

1,540.00บาท 2,440.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง Nexy Qabod + ยางปิงปอง Gewo Nexxus EL 43 และ Nexxus EL 38 แถมเคสใส่ไม้ปิงปอง Loki

ข้อมูลไม้ปิงปอง Nexy Qabod + ยางปิงปอง Gewo Nexxus EL 43 และ Nexxus EL 38 แถมเคสใส่ไม้ปิงป.....

7,550.00บาท 9,380.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง Nexy Qabod + ยางปิงปอง Gewo Nexxus EL 53 และ Nexxus XT50 แถมเคสใส่ไม้ปิงปอง Loki

ข้อมูลไม้ปิงปอง Nexy Qabod + ยางปิงปอง Gewo Nexxus EL 53 และ Nexxus XT50 แถมเคสใส่ไม้ปิงปอง Lok.....

7,550.00บาท 9,380.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง NEXY รุ่น CALIX

ไม้ปิงปอง Nexy รุ่น Calix เป็นไม้ปิงปองที่ทำให้คุณสามารถตีลูกปิงปองได้อย่างนุ่มนวล และมีความคล่องตัว.....

4,760.00บาท 5,950.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง NEXY รุ่น JOO SAE HYUK (พร้อมลายเซ็น JOO SAE HYUK)

ข้อมูลไม้ปิงปอง NEXY รุ่น JOO SAE HYUK (พร้อมลายเซ็น JOO SAE HYUK)ไม้ปิงปอง Nexy Joo Sae H.....

4,340.00บาท 5,560.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง NEXY รุ่น OSCAR

ไม้ปิงปอง Nexy รุ่น Oscar เป็นไม้ปิงปองที่สามารถเทียบกับไม้ปิงปอง ไม้อื่นที่ใช้ส่วนผสมของ Arylate Ca.....

3,360.00บาท 4,200.00บาท
ไม้ปิงปอง NEXY รุ่น QABOD

ข้อมูลไม้ปิงปอง NEXY รุ่น QABODไม้ปิงปอง Nexy รุ่น Qabod เป็นไม้ปิงปองสอดไส้ Fiber Carbon มีจุด.....

6,000.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง NEXY รุ่น SPARTAGUS

ไม้ปิงปอง Nexy รุ่น Spartacus เป็นไม้ปิงปองที่พัฒนามามากกว่า 1 ปี โดยเป็นไม้ปิงปองที่มีเอกลักษณ์ ใช้.....

3,080.00บาท 3,850.00บาท