Language & Currency
น็อกเกอร์ปิงปอง สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝน

น็อกเกอร์ปิงปอง สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝน

ฝึกฝนสกิลการบุกท็อปสปิน การบล็อก น็อกเกอร์ปิงปอง เหมาะสำหรับผู้ที่ตีปิงปองขั้นพื้นฐานได้แล้ว และต้องการหาคู่ตีที่มีฝีมือสามารถบล็อกลูกได้

ฝึกฝนสกิลการบุกท็อปสปิน การบล็อก

น็อกเกอร์ปิงปอง เหมาะสำหรับผู้ที่ตีปิงปองขั้นพื้นฐานได้แล้ว และต้องการหาคู่ตีที่มีฝีมือสามารถบล็อกลูกได้

Tags:

Leave A Comment