Language & Currency

ไม้ปิงปองประกอบจัดชุดพร้อมยางปิงปอง 500 - 750 บาท

ไม้ปิงปองประกอบจัดชุดพร้อมยางปิงปอง 500 - 750 บาท

ชุดไม้ปิงปองประกอบในราคาระหว่าง 500 - 750 บาท จะเป็นชุดไม้ปิงปองที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น หรือ ต้องการเล่นปิงปองเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ

ไม้ปิงปองประกอบจัดชุุดนี้จะมีคุณสมบัติสามารถสร้างทั้งความแรงและความหมุนของลูกที่สูงกว่าไม้สำเร็จรูปในระดับราคาที่ใกล้เคียงกัน ทำให้รู้สึกตีสนุกกว่าไม้สำเร็จรูป

  • ไม้ปิงปองประกอบ ในราคาใกล้เคียงกับไม้สำเร็จรูป
  • ไม้ปิงปองที่ประกอบที่มาพร้อมกับยางปิงปองที่ผ่านการรับรองจากสมาพันธ์เทเบิลเทนนิสแห่งชาติ (ITTF Approve)
  • ไม้ปิงปองประกอบ ที่ใช้กาวสำหรับยางปิงปองโดยเฉพาะในการประกอบ สามารถเปลี่ยนยางได้ง่าย ไม่เป็นอันตรายกับไม้ปิงปอง
Sale
ไม้ปิงปองจัดชุด STARTER SET # 0001

ข้อมูลไม้ปิงปองประกอบราคาประหยัด Gewo Rave Speed + ยางปิงปอง Reactor Corbor สองด้านไม้ปิงปอง Gewo Ra.....

299.00บาท 700.00บาท
Sale
ไม้ปิงปองจัดชุด STARTER SET # 0002

ข้อมูลไม้ปิงปองประกอบราคาประหยัด Gewo Rave Speed + ยางปิงปอง Reactor Corbor + ยางปิงปอง Sanwei Ultra.....

399.00บาท 900.00บาท
Sale
ไม้ปิงปองจัดชุด STARTER SET # 0003

ข้อมูลไม้ปิงปองประกอบราคาประหยัด Gewo Rave Speed + ยางปิงปอง Reactor Corbor + ยางปิงปอง Kokutaku 007.....

499.00บาท 990.00บาท
Sale
ไม้ปิงปองจัดชุด STARTER SET # 0004

ข้อมูลไม้ปิงปองประกอบราคาประหยัด Gewo Rave Speed + ยางปิงปอง Kokutaku 868 Blue Sponge สองด้านไม้ปิงป.....

444.00บาท 888.00บาท
Sale
ไม้ปิงปองจัดชุดอีโคโนมิคส์เซ็ต # 0010 ราคาถูกที่สุด

ข้อมูลไม้ปิงปอง Loki Rxton I ประกอบกับ + ยางปิงปอง Sanwei T-88 Ultra Spin 2 ด้านLoki Rxton.....

499.00บาท 1,320.00บาท
Sale
ไม้ปิงปองจัดชุดอีโคโนมิคส์เซ็ต # 0025 ราคาถูกที่สุด

ข้อมูลไม้ปิงปอง Sanwei M8 ประกอบกับ + ยางปิงปอง Reactor Tornado + ยางปิงปอง Kokutaku 868 ฟองน้ำ.....

600.00บาท 900.00บาท
Sale
ไม้ปิงปองจัดชุดอีโคโนมิคส์เซ็ต # 0028

ข้อมูลไม้ปิงปอง Kokutaku B-3002 ประกอบกับ ยางปิงปอง Reactor Tornado สองด้านเหมาะสำหรับผู้ต.....

720.00บาท 1,100.00บาท
Sale
ไม้ปิงปองจัดชุดอีโคโนมิคส์เซ็ต # 0039

ข้อมูลไม้ปิงปองประกอบจัดชุด Sanwei M8 + ยางปิงปอง Reactor Tornado +  ยางปิงปอง Reactor Tor.....

650.00บาท 920.00บาท
Sale
ไม้ปิงปองจัดชุดอีโคโนมิคส์เซ็ต # 0040

ข้อมูลไม้ปิงปองประกอบจัดชุด DHS SR-A + ยางปิงปอง Reactor Tornado +  ยางปิงปอง Reactor Tornado V.....

750.00บาท 930.00บาท
Sale
ไม้ปิงปองจัดชุดอีโคโนมิคส์เซ็ต # 0041

ข้อมูลไม้ปิงปอง Tuttle Winner ประกอบกับ + ยางปิงปอง Reactor Tornado + ยางปิงปอง Kokutaku 868 ฟอ.....

720.00บาท 1,030.00บาท
Sale
ไม้ปิงปองจัดชุดอีโคโนมิคส์เซ็ต # 0042

ข้อมูลไม้ปิงปอง Sanwei M8 ประกอบกับ + ยางปิงปอง Reactor Tornado + ยางปิงปอง Kokutaku 007 ฟองน้ำ.....

600.00บาท 900.00บาท
Sale
ไม้ปิงปองจัดชุดอีโคโนมิคส์เซ็ต # 0043

ข้อมูลไม้ปิงปอง Tuttle Winner ประกอบกับ + ยางปิงปอง Reactor Tornado + ยางปิงปอง Kokutaku 007 ฟอ.....

720.00บาท 1,030.00บาท
แสดง 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 27 รายการ (3 หน้า)