Language & Currency

ไม้ปิงปองประกอบจัดชุดพร้อมยางปิงปอง 1501 - 2000 บาท

ไม้ปิงปองประกอบจัดชุดพร้อมยางปิงปอง 1501 - 2000 บาท

ชุดไม้ปิงปองประกอบในราคาระหว่าง 1501 - 2000 บาท จะเป็นชุดไม้ปิงปองที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น หรือ ต้องการเล่นปิงปองเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ

ไม้ปิงปองประกอบจัดชุุดนี้จะมีคุณสมบัติสามารถสร้างทั้งความแรงและความหมุนของลูกที่สูงกว่าไม้สำเร็จรูปในระดับราคาที่ใกล้เคียงกัน ทำให้รู้สึกตีสนุกกว่าไม้สำเร็จรูป

  • ไม้ปิงปองประกอบ ในราคาใกล้เคียงกับไม้สำเร็จรูป
  • ไม้ปิงปองที่ประกอบที่มาพร้อมกับยางปิงปองที่ผ่านการรับรองจากสมาพันธ์เทเบิลเทนนิสแห่งชาติ (ITTF Approve)
  • ไม้ปิงปองประกอบ ที่ใช้กาวสำหรับยางปิงปองโดยเฉพาะในการประกอบ สามารถเปลี่ยนยางได้ง่าย ไม่เป็นอันตรายกับไม้ปิงปอง
Sale
ยางปิงปอง Gewo รุ่น Hype KR 47.5 พร้อมสิทธิ์แลกซื้อไม้เปล่า Sanwei CC Carbon + ยางปิงปอง Tuttle Beijing IV + ซองใส่ไม้ปิงปอง Sanwei มูลค่า 1,640 บาท ในราคา 300 บาท

ยางปิงปอง Gewo รุ่น Hype KR 47.5 พร้อมสิทธิ์แลกซื้อสินค้ามูลค่า 1,640 บาท ในราคา 300 บาท โปรโมช.....

1,450.00บาท 2,010.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง Air (Promotion Set)

ไม้ปิงปอง Air (Promotion Set)โปรโมชั่นไม้ปิงปอง Air MammuthS, Air MambaS และ Air RangerS 1 Ply .....

1,850.00บาท 3,590.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง Gewo Power Allround + ยางปิงปอง Gewo Mega Flex Control + ยางปิงปอง 888 Extra Terrestrial

ข้อมูลไม้ปิงปอง Gewo Power Allround + ยางปิงปอง Gewo Mega Flex Control + ยางปิงปอง 888 Ext.....

1,880.00บาท 2,770.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง Gewo Power Allround + ยางปิงปอง Gewo Mega Flex Control + ยางปิงปอง Tuttle Sky A380

ข้อมูลไม้ปิงปอง Gewo Power Allround + ยางปิงปอง Gewo Mega Flex Control + ยางปิงปอง Tu.....

1,980.00บาท 3,350.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง Kokutaku B-3004 + ยางปิงปอง Gewo Mega Flex Control + ยางปิงปอง Tuttle Beijing III แถมฟรี กล่องใส่ไม้ปิงปอง Dr.Neubauer สีเขียว

ข้อมูลไม้ปิงปอง Kokutaku B-3004 + ยางปิงปอง Gewo Mega Flex Control + ยางปิงปอง Tuttle Beijing I.....

1,730.00บาท 2,810.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง Kokutaku B-3008 + ยางปิงปอง Gewo Mega Flex Control + ยางปิงปอง Tuttle Beijing III แถมฟรี กล่องใส่ไม้ปิงปอง Dr.Neubauer สีเขียว

ข้อมูลไม้ปิงปอง Kokutaku B-3008 + ยางปิงปอง Gewo Mega Flex Control + ยางปิงปอง Tuttle Beij.....

1,780.00บาท 2,880.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง PPH Dolphin + ยางปิงปอง Kokutaku 007 Pro Selected + ยางปิงปอง Kokutaku Beta

ข้อมูลไม้ปิงปอง PPH Dolphin + ยางปิงปอง Kokutaku 007 Pro Selected + ยางปิงปอง Kokutaku Bet.....

1,580.00บาท 2,480.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง PPH Shark + ยางปิงปอง Kokutaku 007 Pro Selected + ยางปิงปอง Kokutaku Beta

ข้อมูลไม้ปิงปอง PPH Shark + ยางปิงปอง Kokutaku 007 Pro Selected + ยางปิงปอง Kokutaku Betaไม้ปิง.....

1,550.00บาท 2,580.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง PPH Shark + ยางปิงปอง Tornado V5 40+ + ยางปิงปอง Kokutaku 007 Black Light

ข้อมูลไม้ปิงปอง PPH Shark + ยางปิงปอง Tornado V5 40+ + ยางปิงปอง Kokutaku 007 Black Lightไ.....

1,550.00บาท 2,430.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง PPH Shark + ยางปิงปอง Tuttle 888 Extra Terrestrial สองด้าน

ข้อมูลไม้ปิงปอง PPH Shark + ยางปิงปอง Tuttle 888 Extra Terrestrial สองด้านไม้ปิงปองสอดไส้ .....

1,720.00บาท 2,660.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง PPH Shark + ยางปิงปอง Tuttle Beijing IV สองด้าน

ข้อมูลไม้ปิงปอง PPH Shark + ยางปิงปอง Tuttle Beijing IV สองด้านไม้ปิงปองสอดไส้ aramid-carbon ยืดหยุ่.....

1,850.00บาท 2,890.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง Reactor SW IX + ยางปิงปอง Reactor Tornado + ยางปิงปอง Tuttle Beijing II แถมฟรี ซอง Kokutaku หรือสิทธิ์แลกซื้อซอง Nittaku

ข้อมูลไม้ปิงปองประกอบจัดชุด Reactor SW IX + ยางปิงปอง Reactor Tornado +  ยางปิงปอง Tuttle Beiji.....

1,650.00บาท 2,460.00บาท
แสดง 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 110 รายการ (10 หน้า)