Language & Currency

ไม้ปิงปองประกอบจัดชุดพร้อมยางปิงปอง 1001 - 1500 บาท

ไม้ปิงปองประกอบจัดชุดพร้อมยางปิงปอง 1001 - 1500 บาท

ชุดไม้ปิงปองประกอบในราคาระหว่าง 1001 - 1500 บาท จะเป็นชุดไม้ปิงปองที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น หรือ ต้องการเล่นปิงปองเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ

ไม้ปิงปองประกอบจัดชุุดนี้จะมีคุณสมบัติสามารถสร้างทั้งความแรงและความหมุนของลูกที่สูงกว่าไม้สำเร็จรูปในระดับราคาที่ใกล้เคียงกัน ทำให้รู้สึกตีสนุกกว่าไม้สำเร็จรูป

  • ไม้ปิงปองประกอบ ในราคาใกล้เคียงกับไม้สำเร็จรูป
  • ไม้ปิงปองที่ประกอบที่มาพร้อมกับยางปิงปองที่ผ่านการรับรองจากสมาพันธ์เทเบิลเทนนิสแห่งชาติ (ITTF Approve)
  • ไม้ปิงปองประกอบ ที่ใช้กาวสำหรับยางปิงปองโดยเฉพาะในการประกอบ สามารถเปลี่ยนยางได้ง่าย ไม่เป็นอันตรายกับไม้ปิงปอง
Sale
ซื้อ 1 แถม 1 ไม้ปิงปองประกอบจัดชุด Loki Rxton I + ยางปิงปอง Air Illumina Training สองด้าน

ข้อมูลซื้อ 1 แถม 1 ไม้ปิงปอง Loki Rxton I + ยางปิงปอง Air Illumina Training สองด้าน L.....

1,070.00บาท 2,140.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง PPH Dolphin + ยางปิงปอง Kokutaku 007 40+ สองด้าน

ข้อมูลไม้ปิงปอง PPH Dolphin + ยางปิงปอง Kokutaku 868 40+ + ยางปิงปอง Kokutaku 007 40+.....

1,480.00บาท 2,380.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง PPH Dolphin + ยางปิงปอง Kokutaku 007 Black Light + ยางปิงปอง Kokutaku 007 40+

ข้อมูลไม้ปิงปอง PPH Dolphin + ยางปิงปอง Kokutaku 007 Black Light + ยางปิงปอง Kokutaku 007 .....

1,480.00บาท 2,380.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง PPH Dolphin + ยางปิงปอง Kokutaku 007 Black Light + ยางปิงปอง Kokutaku 868 40+

ข้อมูลไม้ปิงปอง PPH Dolphin + ยางปิงปอง Kokutaku 007 Black Light + ยางปิงปอง Kokutaku 868 .....

1,480.00บาท 2,380.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง PPH Dolphin + ยางปิงปอง Kokutaku 868 40+ + ยางปิงปอง Kokutaku 007 40+

ข้อมูลไม้ปิงปอง PPH Dolphin + ยางปิงปอง Kokutaku 868 40+ + ยางปิงปอง Kokutaku 007 40+ไม้ปิ.....

1,480.00บาท 2,380.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง PPH Dolphin + ยางปิงปอง Kokutaku 868 40+ สองด้าน

ข้อมูลไม้ปิงปอง PPH Dolphin + ยางปิงปอง Kokutaku 868 40+ สองด้านไม้ปิงปอง Dolphin สอด.....

1,480.00บาท 2,380.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง PPH Shark + ยางปิงปอง Kokutaku 868 Spin Power

ข้อมูลไม้ปิงปอง PPH Shark + ยางปิงปอง Kokutaku 868 Spin Powerไม้ปิงปองสอดไส้ aramid-carbon.....

1,450.00บาท 2,350.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง PPH Shark + ยางปิงปอง Kokutaku 868 Spin Power + ยางปิงปอง Tuttle Beijing IV

ข้อมูลไม้ปิงปอง PPH Shark + ยางปิงปอง Kokutaku 868 Spin Power + ยางปิงปอง Tuttle Beij.....

1,650.00บาท 2,620.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง Reactor SW IX + ยางปิงปอง Reactor Tornado V5 40+ + ยางปิงปอง Tuttle Beijing III

ข้อมูลไม้ปิงปองประกอบจัดชุด Reactor SW IX + ยางปิงปอง Reactor Tornado V5 40+ + ยางปิงปอง Tuttle.....

1,260.00บาท 1,700.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง Reactor SW V + ยางปิงปอง Air Illumina + ยางปิงปอง Kokutaku 868 40+

ข้อมูลไม้ปิงปองประกอบจัดชุด Reactor SW V + ยางปิงปอง Air Illumina +  ยางปิงปอง Kokutaku 86.....

1,450.00บาท 2,070.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง Reactor SW V + ยางปิงปอง Reactor Tornado V5 40+ + ยางปิงปอง Tuttle Beijing III

ข้อมูลไม้ปิงปองประกอบจัดชุด Reactor SW V + ยางปิงปอง Reactor Tornado V5 40+ + ยางปิงปอง Tuttle .....

1,190.00บาท 1,700.00บาท
Sale
ไม้ปิงปอง Sanwei 502E + ยางปิงปอง Reactor Tornado + ยางปิงปอง Tuttle Beijing II แถมฟรี ซอง Kokutaku หรือสิทธิ์แลกซื้อซอง Nittaku

ข้อมูลไม้ปิงปองประกอบจัดชุด Sanwei 502E + ยางปิงปอง Reactor Tornado +  ยางปิงปอง Tuttle Be.....

1,460.00บาท 2,190.00บาท
แสดง 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 149 รายการ (13 หน้า)