Language & Currency

บริการของเรา

เมื่อซื้ออุปกรณ์ปิงปองภายในร้านเรา เรามีบริการประกอบไม้และยางให้ฟรี นอกจากนี้ร้านของเรายังมีบริการสอนปิงปอง มีตั้งแต่คอร์สสำหรับผู้เริ่มต้นจนกระทั่งถึงระดับแข่งขัน มีทั้งเป็นรายคอร์สและรายครั้ง อีกทั้งยังมีบริการน็อกที่คิดเป็นรายชั่วโมง


หากสนใจเรียนปิงปอง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เรียนปิงปอง หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 082-916-4252


นึกถึงปิงปอง นึกถึง "ปิงปองสปอร์ต"