Language & Currency

ค้นหา

รายการสินค้าที่ตรงกับการค้นหา

คอร์สสอนปิงปอง ( เรียนปิงปองกลุ่ม )

เรียนปิงปองที่ร้านปิงปองสปอร์ต ที่ V Market ลาดกระบัง ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงระดับแข่งขัน โดยโค้ชผ.....

2,500.00บาท
คอร์สสอนปิงปอง ( เรียนปิงปองคู่ Buddy )

เรียนปิงปองที่ร้านปิงปองสปอร์ต ที่ V Market ลาดกระบัง ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงระดับแข่งขัน โดยโค้ชผ.....

3,500.00บาท
คอร์สสอนปิงปอง ( เรียนปิงปองเดี่ยว )

เรียนปิงปองที่ร้านปิงปองสปอร์ต ที่ V Market ลาดกระบัง ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงระดับแข่งขัน โดยโค้ชผ.....

4,500.00บาท
คอร์สสอนปิงปองฟรี ( เรียนปิงปองฟรีแบบกลุ่ม ) ปิดแล้วค่ะ

เรียนปิงปองฟรี ที่ร้านปิงปองสปอร์ต ที่ V Market ลาดกระบัง ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงระดับแข่งขัน โดยโ.....

0.00บาท