Language & Currency
วิธีดูแลรักษายางปิงปอง ก่อนเก็บไม้ปิงปอง

วิธีดูแลรักษายางปิงปอง ก่อนเก็บไม้ปิงปอง

แนะนำวิธีดูแลรักษายางปิงปอง ก่อนเก็บไม้ปิงปอง

ร้านปิงปองสปอร์ต ได้จัดทำคลิปวิดีโอ เพื่อแนะนำวิธีรักษายางปิงปองได้อย่างถูกต้อง โดยจะช่วยยืดอายุการใช้งาน ซึ่งการดูแลรักษายางปิงปองหลังการใช้งานแบ่งเป็น 2 วิธีการดูแลรักษา

1. ใช้น้ำสะอาด

2. ใช้โฟมทำความสะอาด


สำหรับใครต้องการสั่งซื้อโฟมทำความสะอาด หรือฟองน้ำเช็ดยางสามารถเลือกดูสินค้าได้ที่

https://www.pingpongsport.com/accessories/foam-cleaning-rubber

สำหรับใครที่สงสัยว่า ใช้น้ำสะอาด หรือ ใช้โฟมทำความสะอาดดี

Admin แนะนำว่าให้ใช้ทั้งโฟมทำความสะอาด และใช้น้ำสะอาดในการทำความสะอาดเลยค่ะ

โดย โฟมทำความสะอาด ควรจะใช้สัก 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์

ส่วนน้ำสะอาด ควรใช้ทุกครั้งหลังจากใช้งาน ก่อนที่จะเก็บ ไม้ปิงปอง ค่ะ

Leave A Comment