Language & Currency

ไม้ปิงปองประกอบจัดชุดพร้อมยางปิงปอง 751 - 1000 บาท

ไม้ปิงปองประกอบจัดชุดพร้อมยางปิงปอง 751 - 1000 บาท

ชุดไม้ปิงปองประกอบในราคาระหว่าง 751 - 1000 บาท จะเป็นชุดไม้ปิงปองที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น หรือ ต้องการเล่นปิงปองเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ

ไม้ปิงปองประกอบจัดชุุดนี้จะมีคุณสมบัติสามารถสร้างทั้งความแรงและความหมุนของลูกที่สูงกว่าไม้สำเร็จรูปในระดับราคาที่ใกล้เคียงกัน ทำให้รู้สึกตีสนุกกว่าไม้สำเร็จรูป

  • ไม้ปิงปองประกอบ ในราคาใกล้เคียงกับไม้สำเร็จรูป
  • ไม้ปิงปองที่ประกอบที่มาพร้อมกับยางปิงปองที่ผ่านการรับรองจากสมาพันธ์เทเบิลเทนนิสแห่งชาติ (ITTF Approve)
  • ไม้ปิงปองประกอบ ที่ใช้กาวสำหรับยางปิงปองโดยเฉพาะในการประกอบ สามารถเปลี่ยนยางได้ง่าย ไม่เป็นอันตรายกับไม้ปิงปอง
Sale
ไม้ปิงปองประกอบ XVT ARCHER B พร้อมยางปิงปอง TUTTLE BEIJING II 2 ด้าน

ข้อมูลไม้ปิงปอง XVT Archer B (ไม้คาร์บอน) ประกอบกับ + ยางปิงปอง TUTTLE BEIJING II 2 ด้านเห.....

940.00บาท 1,340.00บาท
Sale
ไม้ปิงปองประกอบ XVT ZLC CARBON พร้อมยางปิงปอง REACTOR TORNADO 2 ด้าน

ข้อมูลไม้ปิงปอง XVT ZLC CARBON พร้อมยางปิงปอง REACTOR TORNADO 2 ด้านไม้ปิงปอง XVT ZLC CARB.....

990.00บาท 1,790.00บาท
Sale
ไม้ปิงปองประกอบจัดชุด Air Powerwood + ยางปิงปอง Tuttle 888 สองด้าน

ข้อมูลไม้ปิงปองประกอบจัดชุด Air Powerwood + ยางปิงปอง Tuttle 888 สองด้านไม้ธรรมชาติ 5 ชั้น ผิวไม้ KO.....

930.00บาท 1,360.00บาท
Sale
ไม้ปิงปองประกอบจัดชุด DHS SR-A + ยางปิงปอง KOKUTAKU 868 ฟองน้ำญี่ปุ่น สองด้าน

ข้อมูลไม้ปิงปอง DHS SR-A ประกอบกับ + ยางปิงปอง KOKUTAKU 868 ฟองน้ำญี่ปุ่น สองด้า.....

850.00บาท 1,060.00บาท
Sale
ไม้ปิงปองประกอบจัดชุด DHS SR-A + ยางปิงปอง KOKUTAKU 868 ฟองน้ำญี่ปุ่น และ Kokutaku 007 ฟองน้ำจีน

ข้อมูลไม้ปิงปอง DHS SR-A ประกอบกับ + ยางปิงปอง KOKUTAKU 868 ฟองน้ำญี่ปุ่น และ KOKUTAK.....

770.00บาท 950.00บาท
Sale
ไม้ปิงปองประกอบจัดชุด DHS SR-A + ยางปิงปอง KOKUTAKU 868 ฟองน้ำญี่ปุ่น และ Kokutaku 868 ฟองน้ำจีน

ข้อมูลไม้ปิงปอง DHS SR-A ประกอบกับ + ยางปิงปอง KOKUTAKU 868 ฟองน้ำญี่ปุ่น และ KOKUTAK.....

770.00บาท 950.00บาท
Sale
ไม้ปิงปองประกอบจัดชุด DHS SR-A + ยางปิงปอง KOKUTAKU 868 ฟองน้ำญี่ปุ่น และ REACTOR TORNADO

ข้อมูลไม้ปิงปอง DHS SR-A ประกอบกับ + ยางปิงปอง KOKUTAKU 868 ฟองน้ำญี่ปุ่น และ REACTOR.....

810.00บาท 1,000.00บาท
Sale
ไม้ปิงปองประกอบจัดชุด DHS SR-A + ยางปิงปอง KOKUTAKU 868 ฟองน้ำญี่ปุ่น และ REACTOR TORNADO V5 40+

ข้อมูลไม้ปิงปอง DHS SR-A ประกอบกับ + ยางปิงปอง KOKUTAKU 868 ฟองน้ำญี่ปุ่น และ REACTOR.....

820.00บาท 1,020.00บาท
Sale
ไม้ปิงปองประกอบจัดชุด DHS SR-A + ยางปิงปอง Reactor Tornado V5 40+ + ยางปิงปอง Sanwei Ultra Spin แถมฟรีซองไม้ปิงปอง Tibhar Jazz

ข้อมูลไม้ปิงปองประกอบจัดชุด DHS SR-A + ยางปิงปอง Reactor Tornado V5 40+ + ยางปิงปอง Sanwei Ultr.....

920.00บาท 1,110.00บาท
Sale
ไม้ปิงปองประกอบจัดชุด DHS SR-A + ยางปิงปอง Tuttle 888 + ยางปิงปอง Sanwei T88-Taiji Plus

ข้อมูลไม้ปิงปองประกอบจัดชุด DHS SR-A + ยางปิงปอง Tuttle 888 + ยางปิงปอง Sanwei T88-Taiji P.....

840.00บาท 1,210.00บาท
Sale
ไม้ปิงปองประกอบจัดชุด Kokutaku B-3002 + ยางปิงปอง KOKUTAKU 868 ฟองน้ำญี่ปุ่น และ Kokutaku 007 ฟองน้ำจีน

ข้อมูลไม้ปิงปอง Kokutaku B-3002 ประกอบกับ + ยางปิงปอง KOKUTAKU 868 ฟองน้ำญี่ปุ่น และ .....

760.00บาท 1,070.00บาท
Sale
ไม้ปิงปองประกอบจัดชุด Kokutaku B-3002 + ยางปิงปอง KOKUTAKU 868 ฟองน้ำญี่ปุ่น และ Kokutaku 868 ฟองน้ำจีน

ข้อมูลไม้ปิงปอง Kokutaku B-3002 ประกอบกับ + ยางปิงปอง KOKUTAKU 868 ฟองน้ำญี่ปุ่น และ .....

760.00บาท 1,070.00บาท
แสดง 13 ถึง 24 จากทั้งหมด 65 รายการ (6 หน้า)