Language & Currency

Latest Blogs

แนะนำวิธีดูแลรักษายางปิงปอง ก่อนเก็บไม้ปิงปอง

ร้านปิงปองสปอร์ต ได้จัดทำคลิปวิดีโอ เพื่อแนะนำวิธีรักษายางปิงปองได้อย่างถูกต้อง โดยจะช่วยย...

แนะนำไม้ปิงปองประกอบ ราคาถูก ได้คุณภาพ


ร้านปิงปองสปอร์ต เป็นร้านขายอุปกรณ์ปิงปอง โดยเฉพาะ ไม้ปิงปอง ยางปิงปอง มีให้เลือกหลากหลายราคา ตั้งแต่ระดั...

ฝึก Technique Skill สำหรับผู้แข่งขัน คอร์สเรียนปิงปองเพื่อการแข่งขัน เหมาะสำหรับผู้ที่ตีปิงปองขั้นพื้นฐานได้แล้ว และมีความมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนในระดับการแข่งขันต่อไป เรียนรู้เทคนิค...

ฝึกฝนสกิลการบุกท็อปสปิน การบล็อก น็อกเกอร์ปิงปอง เหมาะสำหรับผู้ที่ตีปิงปองขั้นพื้นฐานได้แล้ว และต้องการหาคู่ตีที่มีฝีมือสามารถบล็อกลูกได้

...

ฝึก Basic Skill สำหรับผู้เริ่มตีปิงปองใหม่ๆ เพื่อก้าวสู่ระดับแข่งขัน

คอร์สนี้เหมาะสำหรับเด็ก หรือผู้ที่พึ่งเริ่มตีปิงปอง ต้องการตีปิงปองอย่างถูกต้อง และสามารถโต้กับคนอื่นไ...